сряда, 16 октомври 2013 г.

Социалната физика

Мераб Константинович Мамардашвили е грузински философ, доктор на философските науки от 1968 г. и професор от 1972 г. В 1955 г. година завършва философския факултет при Московския държавен университет. Мамардашвили е един от основателите на Московската логическа школа (1952 г).; в школата участват още Борис Грушин, Александър Зиновиев и Георгий Щедровицкий. Работил в Москва до 1987 г., а после в Грузия. От 1968 г. до 1987 г. е редактор на научното списание „Вопроси философии“ („Философски въпроси“), професор в Московския държавен университет и старши научен сътрудник в Московския философски институт към Руската академия на науките. От 1987 г. до 1990 г. Мамардашвили оглавява департамента на философския институт "Церетели" към Грузинската академия на науките и е професор в Тбилиския държавен университет. Повлиян от немската класическа философия (по специално от Кант) Мамардашвили обогатява теорията на възприятието. "Сократическият" характер на философията на Мамардашвили най-пълно се разкрива в многобройните лекции, които чете както в Московския, така и в университети във Франция, Германия и други страни.